Welkom La Folia Tekeningen Dracula

Dracula

Zijn leven, 1430-1477

Het leven van de historische Dracula 

gereconstrueerd aan de hand 

van kronieken, brieven oorkonden en ooggetuigenverslagen

borstbeeld van Vlad Dracula vervaardigd door Bert Doesburg, 1987, geplaatst op deze site met toestemming van de kunstenaar; copyright op de foto W.Resida

Een korte biografie van Vlad Dracula (1430-1477)
Veel in het leven van de historische Dracula is onzeker en onbekend, en vaak spreken bij bepaalde belangrijke gebeurtenissen de bronnen elkaar tegen.

Vlad Dracula was een zoon van Vlad Dracul, die regeerde over Walachije tussen 1436-1447.
Walachije is het zuidelijke deel van het huidige Roemenië. In het noorden zijn de Karpaten de grens met Transsylvanië (Zevenburgen) en in het zuiden vormt de Donau de grens met Bulgarije. Het westen van de streek grenst aan Hongarije en Servië en het Oosten aan de Zwarte Zee.
In de 15e eeuw was dit land onderwerp van strijd tussen de Hongaren en de Osmaanse Turken, en Walachije was afwisselend vazal van de een en dan weer van de ander.
De vorsten van Walachije kwamen uit met elkaar strijdende takken van de familie Bassarab. De erfopvolging was zodanig ongeregeld, dat elk mannelijk familielid van de Bassarabs recht op de troon kon doen gelden.
Het hielp wel als vader en grootvader ook al hadden geregeerd. Zelfs bastaardzonen van een vorst konden vorst of voivode worden. Zowel de Turken als Hongaren beschikten over een bijna onuitputtelijk reservoir aan troonkandidaten. Elke regerende vorst werd bijna vanaf de eerste dag van zijn schildverheffing bedreigd door meerdere tegenkandidaten.
De geboortedatum en geboorteplaats van Dracula is onbekend. Algemeen wordt aangenomen dat hij rond 1430-1431 is geboren. De naam van zijn moeder is onbekend, maar zeer waarschijnlijk was zij een dochter van de Moldavische vorst Alexander de Goede. Via zijn moeder was Dracula een neef van de Poolse koning.
Tussen 1437-1448 was Dracula, samen met zijn jongere broer Radu bij een of meer gelegenheden gijzelaar aan het Turkse hof van Murad II (regeerde 1421-1451)
In 1447 werd Vlad Dracul vermoord door de Hongaren en Dracula werd in 1448 door de Turken op de troon van Walachije geholpen, maar hij kon die niet vasthouden. In 1449 vond hij asiel bij zijn oom Bogdan (regeerde 1449-1451) in Moldavië. De veiligheid daar was van korte duur, want in het najaar van1451 werd Bogdan vermoord door een rivaal.
Dracula week noodgedwongen uit naar Transsylvanië, dat onderdeel was van Hongarije en hij zocht bescherming bij dezelfde man die verantwoordelijk was voor de dood van zijn vader nl. Janos Hunyadi, regent van Hongarije. Tussen 1452-1456 leidde Dracula als vluchteling en troonpretendent een ongewis en gevaarlijk bestaan in Transsylvanië. Na de verovering van Constaninopel in 1453 door sultan Mehmed II (regeerde 1451-1481) stegen Dracula’s kansen. Tijdens het pestjaar 1456 slaagde hij erin de troon van Walachije te veroveren en doodde hij vorst Vladislav II (regeerde van 1447-1456).

Alle bronnen of ze nou zijn geschreven door vriend of vijand zijn het over één ding eens: de zes daarop volgende jaren van Dracula’s bewind waren uiterst bloedig en wreed. De mate waarin en het hoe en waarom daarin verschillen de bronnen wel van elkaar, afhankelijk van het standpunt van de betreffende kroniekschrijver.
Twee periodes uit Dracula’s levensloop zijn redelijk goed gedocumenteerd. De strijd tegen de Turken in het jaar 1462 en de opmaat naar zijn laatste regeringsperiode in het najaar van 1476, die uiteindelijk nog geen twee maanden heeft geduurd.

Dracula’s bewind tussen 1456-1462 stond in het teken van:
Handelsconflicten met de kooplieden in Transsylvanië.
Strijd tegen rivaliserende troonpretendenten en hun aanhangers, binnen en buiten Walachije.
Interne misdaad en onveiligheid.
Grensconflicten met de Turken.

Het jaar 1462 was een keerpunt in zijn leven, want hij leverde strijd met de Turken, die in de zomer uiteindelijk Walachije binnentrokken met het doel hem te verjagen. De krijgskansen wisselden voortdurend, en de Turken moesten zich noodgedwongen terugtrekken. Ze lieten echter de jongere broer Radu de Schone achter met substantiële militaire steun. Dracula verloor uiteindelijk de uitputtingsoorlog omdat de verwachtte steun uit Hongarije uitbleef, maar ook omdat zijn eigen bojaren de kans zagen om van de gehate en gevreesde dwingeland af te komen en hem lieten vallen in ruil voor Radu.
Dracula week in oktober uit naar Transsylvanië waar inmiddels koning Matyas Corvinus met een groot leger was aangekomen. Dracula werd echter onverwacht gevangengenomen op verdenking van verraad en meegevoerd naar Hongarije, waar hij tot aan zijn vrijlating in 1474 in wisselende omstandigheden woonde. Zijn opsluiting in sterke burchten werd na enkele jaren omgezet in een comfortabel huisarrest in Pest, waar hij zelfs een gezin kon stichten na een huwelijk met een bloedverwante van Matyas Corvinus.

In 1475 werd Dracula weer in ere hersteld en werd hij beschouwd als kandidaat voor de Walachijse troon. Walachije was na 1463 compleet binnen de Turkse invloedssfeer terechtgekomen en de chaotische strijd om de macht aldaar, gepaard gaande met verwoestende Turkse invallen in de Hongaarse grensstreken na 1470, overtuigden Matyas van het belang om een sterke anti-Turkse bondgenoot op de Walachijse troon te hebben. Dit werd urgenter omdat ook het ten oosten van Hongarije gelegen Moldavië steeds meer te maken kreeg met Turkse invasies.

Dracula werd in begin 1476 nog ingezet bij Hongaarse acties in Bosnië en in het najaar van van datzelfde jaar veroverde hij met steun van de Hongaren en Moldaven weer de Walachijse troon.
Hij kwam waarschijnlijk in de eerste week van januari van 1477 op gewelddadige manier om. Ook hier zijn de bronnen onduidelijk. Sneuvelde hij in de strijd tegen de Turken, tegen een rivaal, werd hij vermoord in een complot, vermoord door een huurmoordenaar, per vergissing gedood door zijn eigen manschappen?
Al deze varianten komen terug in de diverse versies van zijn dood.
Zelf de plek waar Dracula begraven zou liggen in het klooster Snagov is onderwerp van controverse en speculatie.

klik hier om naar het gedicht van Beheim te gaan
Gedicht Beheim

klik hier om naar bronnen over Dracula te bekijken
Bronnen